GRÆSK PÅ DANSK

Dansktalende advokat i Grækenland

Juridisk bistand, autoriserede oversættelser, information og rådgivning om græske forhold

Ydelser

Uanset om der er tale om en lille opgave eller et større projekt, er nøglen til et kvalitetsmæssigt godt resultat, at opgaven er klart defineret og sat i relation til den kontekst, som resultatet skal anvendes i. Uanset hvilken af  ydelseskategorier, jeg modtager en henvendelse om, går jeg derfor indledningsvis i dialog om de specifikke behov bag henvendelsen, hvorefter jeg sender en opgavebeskrivelse og et konkret prisoverslag, som du eller din virksomhed kan tage stilling til.

JURA

Hvad enten det handler om fast ejendom, skilsmisse, testamente, oprettelse af selskab, skatteret eller du har brug for juridisk assistance under ferien, er det altid en ekstra sikkerhed at kommunikere på et sprog, man forstår 100%. Den umiddelbare og direkte kommunikation skaber god grobund for reelt at kunne følge med i processen og føle sig tryg.

RETSMÆGLING

Med retsmægling søges en konsensusbaseret løsning frem for at lade en sag blive ført og afgjort ved en domstol. Aftaler opnået ved retsmægling er lige så juridisk bindende, som en dom afsagt ved domstolen. Når der vælges retsmægling frem for rettergang sparer begge konfliktparter tid og penge, og der er gode muligheder for at undgå, at konflikten optrappes.

OVERSÆTTELSER

Når du lader mig varetage din dansk/græske eller græsk/danske oversættelse, behøver du ingen yderligere verificering, idet jeg som advokagt i.h.t. græsk lovgivning er autoriseret til dette uden yderligere omkostninger for dig. I Grækenland samarbejder jeg bl.a. med den danske ambassade og det græske udenrigsministerie. I Danmark er jeg optaget i politiets tolkefortegnelse.

KONSULENTYDELSER

Jeg kan bidrage med research, analyser, informationssøgning og processparring på en række områder – uagtet om der er tale om et personligt eller et professionelt projekt. For at et godt projekt skal lykkes, skal det være gennemtænkt i.f.t. den græske kontekst, det skal udføres i.

Vi ser ikke tingene, som de er, men som vi er

- Anais Nin

OM NIKI BOURAS

Advokat, Mægler, Oversætter, Translatør

Jeg er vokset op med både dansk og græsk som modersmål, ligesom både Grækenland og Danmark er mine fædrelande. Min dybe indsigt i begge landes kulturer, sproglige nuancer, struktur- og samfundsforhold giver mig en unik mulighed for at kunne leve mig ind i og forstå mine kunders virkelighed og udfordringer og tilbyde mine faglige kompetencer og erfaringer, så de knyttes bedst muligt til den kontekst, resultatet skal anvendes i. Herunder kan du se en kort opsummering af min faglige baggrund. Når en opgave kræver flere hænder eller anden ekspertice, har jeg et godt netværk at trække på.

  • Uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet’
  • Master i Kriminologi fra Boston Universitet
  • European Mediator akkrediteret af AIA (EMTPJ)
  • Athens Bar Association no. 26176

NETVÆRK

Specialister, konsulenter eller rådgivere tilknyttes projekter efter behov. Det bedste resultat opnås ved at bringe de rette kompetencer ind til samarbejde om en given opgave.